MENU
 
Strona główna
Co nowego
Wydarzenia
O Firmie
Narzędzia
Szkolenia
Inf. organizacyjne
Warunki
Statut
Katalog szkoleń
Doradztwo
Trenerzy i konsultanci
Oferta współpracy
Oferta dla edukacji
Referencje
Adresy, kontakty


Warsztaty Zarządzania Projektami Katalog szkoleń Cennik szkoleń

STATUT


§ 1
Warsztaty Zarządzania Projektami w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. Nr 67 poz. 329 z roku 1996 z dalszymi zmianami) są niepubliczną placówką organizującą i prowadząca działalność szkoleniową w ramach ustawicznego szkolenia dorosłych w zakresie metod organizacji i zarządzania oraz użytkowania programów komputerowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i obsługę biura.


§ 2
Celem działalności Warsztatów Zarządzania Projektami jest umożliwienie uzupełniania wiedzy nt nowoczesnych metod organizacji i zarządzania oraz nabywania i doskonalenia umiejętności obsługi komputerowych systemów zarządzania. Oferta szkoleniowa Warsztatów Zarządzania Projektami jest adresowana do dorosłych, w ramach ustawicznego kształcenia.


§ 3
Warsztaty Zarządzania Projektami współpracują z organizacjami działającymi w systemie oświaty ustanowionymi wyżej powołaną ustawą oraz innymi organizacjami i osobami zainteresowanymi świadczeniem tego rodzaju usług.


§ 4
Warsztaty Zarządzania Projektami prowadzą działalność szkoleniową na terenie całego kraju w oparciu o bazę materialną własną i współpracujących organizacji.


§ 5
Warsztaty Zarządzania Projektami są prowadzone przez GET Manager spółkę cywilną osób fizycznych, w której wspólnikami są osoby z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem w organizowaniu i prowadzeniu działalności szkoleniowej w formie kursowej.


§ 6
Do prowadzenia kursów w Warsztatach Zarządzania Projektami GET Manager s.c. zatrudnia osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych na zasadach określonych umowami cywilnymi.


§ 7
Dokument "Ogólne warunki realizacji szkoleń" oraz formularz "Zgłoszenie udziału w szkoleniu", tworzą jedną niepodzielną Umowę o przeprowadzenie szkolenia.


§ 8
Warsztaty Zarządzania Projektami zapewniają każdemu zainteresowanemu, którym może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, dostęp do świadczonych przez siebie usług po zaakceptowaniu warunków określonych w dokumencie "Ogólne warunki realizacji szkoleń" i złożeniu, na formularzu "Zgłoszenie udziału w szkoleniu", deklaracji uczestnictwa w szkoleniu i ponoszenia związanych z nim kosztów.


§ 9
Działalność Warsztatów Zarządzania Projektami finansowana jest z opłat wnoszonych z tytułu uczestnictwa w szkoleniach.


Strona Warsztaty Zarządzania Projektami