MENU
 
Strona główna
O Firmie
Szkolenia
Inf. organizacyjne
Warunki
Statut
Katalog szkoleń
Studia podyplomowe
Doradztwo
Trenerzy i konsultanci
Oferta współpracy
Referencje
Adresy, kontakty


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy szkoleń Cennik szkoleń

Misja

Misją GET Manager od początku istnienia firmy była popularyzacja systemowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami. Misja ta jest w pełni odzwierciedlona w aktualnej ofercie szkoleniowej GET Manager.

W ramach szkoleń i warsztatów GET Manager nie oferujemy Państwu jedynie tłumaczeń uznanych w świecie podręczników i popularnych książkowych przykładów. Nasze szkolenia służą zrozumieniu metodyki zarządzania projektami. Uczestnicy poznają nie tylko metodynarzędzia zarządzania projektami, ale uczą się ich stosowania w praktycznych sytuacjach i rozwiązywania problemów.

 

Trenerzy i konsultanci

Wiemy, że aby efekty szkolenia znalazły zastosowanie w prowadzonej działalności gospodarczej, muszą być prowadzone przez wykładowców, którzy są nie tylko ekspertami w określonej dziedzinie teorii, ale posiadają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi projektami.

Trenerzy i konsultanci GET Manager  spełniają oba powyższe kryteria. Są to pracownicy naukowi, posiadający dodatkowo certyfikaty Microsoft Project Certified Professional, Microsoft Office User Specialist. Wielokrotnie brali oni czynny udział w zarządzaniu projektami, w tym w ramach programów międzynarodowych.

Certyfikacja menedżerów projektów

Firma GET Manager oferuje szkolenia zgodne z obszarem wiedzy wymaganej do uzyskania certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management IPMA określonym w ICB (IPMA Competence Baseline) i NCB PL (Polskie Wytyczne Kompetencji). 

Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu GET Manager.

 

Organizacja szkoleń

 

Szkolenia zamknięte (dla pełnych grup z jednej organizacji)

Sprawność prowadzenia zajęć i skuteczność przyswojenia materiału kursu zależy w dużym stopniu od jednorodności grupy szkoleniowej pod kątem wiedzy nt. metod zarządzania projektami, interesujących obszarów zastosowań oraz od poziomu umiejętności obsługi aplikacji Windows, dlatego dużą wagę przypisujemy do właściwego doboru programu kursu i składu grupy szkoleniowej.

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie Kontrahenta, w laboratorium GET Manager we Wrocławiu lub w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych na terenie kraju.

W ramach szkoleń zamkniętych oferujemy pomoc przy doborze elementów poszczególnych bloków tematycznych zgodnie z aktualnymi potrzebami Kontrahenta, opracowanie dedykowanych programów i ścieżek szkoleń. Jako uzupełnienie oferujemy Szkolenia-Konsultacje i szkolenia prowadzone w formule„Just-in-Time"

Szkolenia - Konsultacje

Szkolenia-Konsultacje są przeznaczone głównie dla indywidualnych użytkowników lub niewielkich grup z danej komórki funkcjonalnej przedsiębiorstwa. Są dostosowane pod względem tematyki, formy i zakresu czasowego do bieżących potrzeb zleceniodawcy. Szkolenia - Konsultacje prowadzone są w siedzibie i z wykorzystaniem sprzętu Zleceniodawcy.

Just In Time

Badania efektywności prowadzonych szkoleń wykazują, że około 40% umiejętności nabytych na kursie zanika, jeżeli nie będą praktycznie wykorzystywane przez ponad miesiąc od zakończenia kursu. Jeszcze dłuższa przerwa w wykorzystywaniu poznanych na kursie funkcji oprogramowania stawia pod znakiem zapytania celowość szkolenia.

Dlatego proponujemy naszym klientom podejście "JUST IN TIME", czyli we właściwym czasie szkolenie nt. właściwych (tzn. aktualnie potrzebnych) metod zarządzania projektami i realizujących je funkcji oprogramowania. Programy kursów mogą być na życzenie dostosowywane do potrzeb Zleceniodawcy

Szkolenia otwarte (dla indywidualnych uczestników)

W odpowiedzi na duże zainteresowanie ze strony pojedynczych Klientów, zdecydowaliśmy o uruchomieniu sesji szkoleń otwartych, w których udział biorą uczestnicy z różnych organizacji. Szkolenia te odbywają się w laboratorium komputerowym GET Manager we Wrocławiu.

Terminarz

Katalog

Cennik

Zasady Uczestnictwa

Zgłoszenie

Pytania