Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Zarządzanie projektami na poziomie organizacji
z wykorzystaniem Microsoft Project Server 

Kurs dla członków zespołów projektowych

 

Czas trwania: 7 godzin (1 dzień)                                 

 

Cel kursu

Przygotowanie członków zespołu projektowego do efektywnego posługiwania się narzędziami Microsoft Project Web Access wspomagającymi ich aktywny współudział w planowaniu projektu, szacowaniu czasu pracy, tworzeniu harmonogramu, śledzeniu stanu postępów prac, składaniu tekstowych raportów, zarządzaniu dokumentami i zagadnieniami związanymi z projektem.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zarządzania projektami i obsługi aplikacji Windows.

 

Harmonogram kursu

 

1. Nawigacja w Microsoft Project Web Access (1 godz.)

·      Strony Project Web Access dla zasobów (członków zespołu projektowego - wykonawców prac).

·      Praca z widokami, zadaniami, raportami o stanie, dokumentami i zagadnieniami.

·      Filtrowanie, Sortowanie, Grupowanie, Zwijanie i rozwijanie struktury podziału prac.

 

2. Planowanie i monitorowanie pracy w projektach (4,5 godz.)

·      Przeglądanie listy przydzielonych użytkownikowi zadań we wszystkich projektach.

·      Wnioskowanie o utworzenie nowego zadania w projekcie.

·      Delegowanie zadań innym członkom zespołu. Przegląd informacji dotyczących odrzucenia delegowanych zadań.

·      Powiadamianie menedżera projektu o stanie wykonywania swoich i monitorowanych przez siebie (delegowanych) zadań. Różne metody aktualizacji zadań.

·      Informowanie o zmianach w swoim czasie pracy (kalendarz zasobu). Przenoszenie czasu wolnego z kalendarza programu Outlook.

·      Tworzenie osobistych lub współdzielonych list zadań do wykonania. Przeglądanie własnej listy zadań do wykonania i listy zadań Outlook. Zarządzanie listami zadań do wykonania.

·      Ustawianie osobistych notyfikacji (powiadomienia i przypomnienia).

 

3. Zarządzanie dokumentami i zagadnieniami projektowymi (1,5 godz.)

·      Przesyłanie wymaganych i własnych tekstowych raportów o stanie.

·      Przeglądanie otrzymanych i własnych raportów o stanie.

·      Tworzenie biblioteki dokumentów dla projektu (SharePoint™ Team Services).

·      Przeglądanie i przekazywanie (upload) dokumentów projektowych. Wyszukiwanie dokumentów składowanych w bibliotekach dokumentów.

·      Tworzenie i edycja zagadnień (Issue).

·      Dołączanie komentarzy, zagadnień i dokumentów do zadań

 

 

Jaka jest forma kursu?

Wszyscy uczestnicy mają indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych. Trener, w oparciu o przykładowe projekty, prowadzi uczestników przez obszary zarządzania projektami z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Project Web Access. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager.

 

Jaki jest efekt dla indywidualnego uczestnika?

  1. Współudział w planowaniu projektu, szacowaniu nakładu pracy, tworzeniu harmonogramu projektu oraz śledzeniu i raportowaniu stanu prac.
  2. Możliwość bardziej efektywnego zarządzania własnym czasem, dzięki wglądowi do listy wszystkich swoich zadań w projektach, współudziale w planowaniu projektu oraz informowaniu menedżera projektu o swoim czasie wolnym lub przeznaczonym na działalność nie związaną z projektem
  3. Prosty sposób informowania menedżera projektu o stanie wykonywanych zadań oraz składania raportów stanu – wymaganych i z własnej inicjatywy.
  4. Poprawa wydajności pracy dzięki możliwości zdalnej pracy w rozproszonym środowisku z zachowaniem osobistych ustawień i preferencji.

 

 

Co zyska organizacja?

  1. Wzrost wydajności zespołów projektowych dzięki zaangażowaniu ich członków w proces planowania i śledzenia projektów, zapewnieniu odpowiedniej komunikacji na każdym poziomie łańcucha zarządzania oraz przejrzystości informacji o projekcie.
  2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostępu do informacji o projektach
  3. Obniżenie kosztów stałych poprzez automatyzację zadań raportowania i zmniejszenie konieczności bezpośredniego kontaktowania się menedżera projektu z resztą zespołu projektowego i innymi udziałowcami projektu.
  4. Obniżenie całkowitego kosztu ponoszonego przez organizację (TCO) dzięki zastosowaniu narzędzi odpowiednich do roli pracownika w projekcie.