Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Konfiguracja i administracja Microsoft Project Server

Kurs dla administratorów

 

Czas trwania: 14 godzin (2 dni)                            

 

Cel kursu

Przygotowanie administratorów Project Server do administracji Project Server

 

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności administracji Microsoft Windows Server z Internet Information Services.

 

Harmonogram kursu

 

Dzień 1 (7 godz.)

 

1.      Wprowadzenie (1 godz.)

·      Użytkownicy i role Microsoft Project Server - wprowadzenie

·      Dostęp do Microsoft Project Server

·      Interfejs i funkcjonalność Microsoft Project Server

·      Klienci Microsoft Project Server

 

2.      Project Web Access (PWA) jako klient Microsoft Project Server (0,5 godz.)

·      Ustawienia stref zabezpieczeń Internet Explorer

·      Komponenty ActiveX niezbędne do pracy PWA

·      Komponenty sieci Web Microsoft Office

 

3.      Microsoft Project Professional jako klient Project Server (1 godz.)

·      Konta Microsoft Project Server

·      Otwieranie i zapisywanie projektów

·      Opcje współpracy i menu Współpraca

 

4.      Zarządzanie szablonem globalnym (1 godz.)

·      Elementy szablonu globalnego

·      Pola dostosowane organizacji

 

5.      Zarządzanie zabezpieczeniami (1,5 godz.)

·      Architektura zabezpieczeń Project Server

·      Rodzaje użytkowników Project Server

·      Zarządzanie użytkownikami i grupami

·      Zarządzanie kategoriami

·      Szablony zabezpieczeń

·      Opcje zabezpieczeń

 

6.      Centralna pula zasobów organizacji (1 godz.)

·      Rodzaje zasobów w projektach (zasoby rodzajowe, zasoby organizacji, zasoby lokalne).

·      Edycja zasobów organizacji

·      Import zasobów do puli zasobów organizacji

 

7.      Zarządzanie funkcjami organizacji (1 godz.)

·      Funkcje globalne

·      Zarządzanie tabelami dostępności zasobów i modułami OLAP

·      Wyewidencjonowanie i zaewidencjonowywanie zasobów i projektów

·      Wersje projektów

 

 

Dzień 2 (7 godz.)

 

8.      Zarządzanie widokami (2 godz.)

·      Typy widoków

·      Definiowanie widoków

 

9.      Zarządzanie usługami SharePoint Team Services (1 godz.)

·      Podłączanie do serwera SharePoint Team Services

·      Tworzenie i zarządzanie podsieciami web (dla dokumentów i zagadnień)

·      Synchronizacja kont administratorów

 

10. Zarządzanie funkcjami serwera (0,5 godz.)

·      Określanie dostępności funkcji

·      Dostosowywanie menu

 

11. Dostosowywanie programu Microsoft Project Web Access (1 godz.)

·      Ustawienia śledzenia

·      Formaty wykresu Gantta, grupowania, strony głównej

·      Kategorie czasu poza projektem

·      Powiadomienia i przypomnienia

 

12. Zarządzanie licencjami (0,5 godz.)

 

13. Czyszczenie bazy danych serwera Microsoft Project Server (0,5 godz.)

 

14.  Konta komponentów COM+ wykorzystywanych przez Project Server (0,5 godz.)

 

15.  Usługi Windows NT dla Project Server i ich role (0,5 godz.)

 

16. Analiza dziennika zdarzeń dla Project Server (0,5 godz.)

 

  

Jaka jest forma kursu?

Wszyscy uczestnicy mają indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych i pod nadzorem trenera wykonują ćwiczenia konfigurując poszczególne opcje Project Server. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager.

 

Jaki jest efekt dla indywidualnego uczestnika?

§         Nabycie umiejętności efektywnej konfiguracji i administracji Project Server.

 

Co zyska organizacja?

  1. Profesjonalne przygotowanie administratorów, którzy będą w stanie zapewnić optymalne wykorzystanie systemu Microsoft Project Professional & Project Server w zarządzaniu projektami na poziomie organizacji.
  2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostępu do informacji o projektach w ramach organizacji.
  3. Obniżenie całkowitego kosztu ponoszonego przez organizację (TCO) dzięki doborowi narzędzi odpowiednich do roli pracownika w projekcie oraz automatyzacji zadań raportowania i zmniejszeniu konieczności bezpośredniego kontaktowania się pomiędzy udziałowcami projektu.