Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Zarządzanie projektami
w środowisku PROJEKT+ systemu Microsoft Project

Kurs dla użytkowników systemu Microsoft Project

 

Czas trwania: 7 godzin (1 dzień)

 

Cel kursu

Przygotowanie użytkownika Microsoft Project do wykorzystania możliwości środowiska PROJEKT+ w zakresie automatycznego przejmowania informacji z systemów kosztorysowych, przetwarzania i interpretacji tych informacji oraz prowadzenia elastycznych analiz projektu, w szczególności generowania wariantowych budżetów projektu i analizowania jego opłacalności.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zasad zarządzania projektami z wykorzystaniem Microsoft Project.

 

Program kursu

1. Dodatkowe klasyfikacje zadań i zasobów

·        Definiowanie niestandardowego kodu struktury podziału prac (WBS)

·        Definiowanie kodów konspektu - hierarchicznych struktur zadań i zasobów w celu grupowania i analizy projektu według danej struktury

·        Klasyfikacja zadań (Rodzaj: m.in. Roboty, Roboty obce - zadania kontraktowane, Odbiory; Asortyment robót: np. prace geodezyjne; Miejsce: budowa, obiekt)

·        Klasyfikacja zasobów typu Praca: Robocizna (R), Sprzęt (S) i Podwykonawcy (U)

·        Klasyfikacja zasobów na podgrupy RMS (np. Koparki) i klasy (np. Sprzęt podstawowy)

 

2. Nawigacja w środowisku PROJEKT+

·        Przełączanie pomiędzy środowiskami Microsoft Project a PROJEKT+

·        Pasek menu PROJEKT+

·        Dodatkowe pola niestandardowe, tabele, filtry, widoki, raporty, grupy

·        Praca z widokami, tabelami, raportami, systemem pomocy środowiska PROJEKT+

 

3. Przejmowanie informacji z systemów kosztorysowych

·        Wstaw kosztorys – opcja automatycznego przejęcia z systemu kosztorysowego danych o zadaniach, zasobach i przydziałach (nakładach)

·        Uaktualnienie informacji o ilości i wartości przydziałów (nakładów) z kosztorysu

·        Wyznaczanie średniej stawki zasobu na podstawie kosztorysu

 

4. Specjalne mechanizmy planowania i harmonogramowania w środowisku PROJEKT+

·        Scalanie wielu zadań w jedno z zachowaniem ilości i wartości przydziałów (nakładów)

·        Podział zadania na etapy z zadanym podziałem ilości i wartości przydziałów (nakładów)

·        Harmonogramowanie pracy zasobów Robocizna, Sprzęt (z wyróżnieniem zasobu wiodącego w zadaniu) oraz Podwykonawcy

·        Harmonogramowanie zużycia Materiałów (możliwość kojarzenia czasu zużycia M w zadaniu z czasem pracy wybranego lub wiodącego zasobu RS)

·        Analiza zapotrzebowania na zasoby RMS w czasie (ilościowo, wartościowo wg kosztorysu albo użytej tabeli stawek i przyjętego sposobu naliczania kosztu)

·        Identyfikowanie i bilansowanie przeciążenia zasobów Robocizna i Sprzęt

 

5. Analiza kosztów i finansów w projekcie w środowisku PROJEKT+

·        Automatyczne przeliczanie i indeksowanie stawek zasobów

·        Analiza kosztów projektu i kosztów zasobów RMS w czasie wg kosztorysu albo użytej tabeli stawek i przyjętego sposobu naliczania kosztu

·        Modelowanie przychodów i dodatkowych wydatków w projekcie

·        Analiza opłacalności przedsięwzięcia metodami NPV (aktualna wartość netto) lub IRR (wewnętrzna stopa zwrotu)

·        Wyznaczanie i równoczesna analiza w Microsoft Excel wielu wariantowych budżetów projektu i budżetów zasobów (wg kosztorysu i przeliczanych wg różnych założeń), np. budżet kosztów, budżet sprzedaży, budżet Robocizny, budżet Podwykonawców

 

6. Kontrola realizacji projektu w środowisku PROJEKT+

·        Identyfikacja i analiza odchyleń od planu bazowego

·        Identyfikacja w planie bieżącym zadań, zasobów i przydziałów Niezgodnych z planem ze względu na zakres (pracochłonność RS lub ilość M), czas, termin, koszt

·        Identyfikacja w planie bieżącym zadań, zasobów i przydziałów Poza planem (np. roboty dodatkowe, zasoby dodatkowe)

·        Korygowanie harmonogramu pracy niewykonanej

·        Ocena postępu prac w projekcie: % wykonania czasu, % wykonania pracy

 

Jaka jest forma kursu?

Wszyscy uczestnicy mają indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych. Trener, w oparciu o przykładowe projekty, prowadzi uczestników przez obszary zarządzania projektem, przy czym uczestnicy ćwiczą wykorzystanie narzędzi PROJEKT+.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager.

 

Jaki jest efekt dla indywidualnego uczestnika?

  1. Zwiększenie wydajności pracy dzięki dodatkowym klasyfikacjom zadań i zasobów, odpowiednio dostosowanym widokom i raportom, predefiniowanym alertom typu Niezgodne z planem, Poza planem oraz automatyzacji najczęściej wykonywanych funkcji.
  2. Możliwość szybkiego utworzenia harmonogramu ofertowego opartego na kosztorysie ofertowym lub innych założeniach.
  3. Efektywne narzędzia do prowadzenia wielowariantowych analiz kosztów i opłacalności projektu.

 

Co zyska organizacja?

  1. Zmniejszenie ryzyka i poprawę efektywności realizowanych projektów dzięki sprawniejszym mechanizmom planowania i kontroli.
  2. Możliwość prowadzania wielowariantowych analiz kosztów i przychodów oraz analiz opłacalności w poszczególnych projektach i w skali organizacji (portfela projektów).
  3. Możliwość przyspieszenia procesu ofertowania z uwzględnieniem wszystkich realizowanych i przyjętych do realizacji projektów w organizacji.
  4. Lepsze wykorzystanie zasobów dzięki możliwości identyfikowania i bilansowania przeciążenia zasobów w skali organizacji.