Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

     

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Project Central

Kurs dla członków zespołów projektowych

 

Czas trwania: 7 godzin (1 dzień)

 

Cel kursu

Przygotowanie członków zespołów projektowych do efektywnego korzystania z narzędzi Microsoft Project Central wspomagających ich aktywny współudział w planowaniu projektu, szacowaniu czasu pracy, tworzeniu harmonogramu oraz śledzeniu stanu postępów prac i składaniu tekstowych raportów.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zarządzania projektami i obsługi aplikacji Windows.

 

Program kursu

1. Nawigacja w Microsoft Project Central

·      Role udziałowców projektów (użytkowników): Menedżer projektu, Menedżer zasobów lub zespołów zadaniowych, Menedżer (Sponsor, Dyrektor projektów, Menedżer nadzorujący projekt), Zasób (członek zespołu projektowego - wykonawca prac)

·      Kategorie użytkowników (uprawnienia do projektów i informacji udostępnionych do przeglądania – widoków)

·      Praca z wiadomościami, widokami, zadaniami, raportami o stanie

·      Filtrowanie, Sortowanie, Grupowanie, Zwijanie i rozwijanie struktury podziału prac

 

2. Planowanie i monitorowanie pracy z wykorzystaniem Microsoft Project Central

·      Odbiór wiadomości o przydzielonych zadaniach. Potwierdzenie bądź odmowa przyjęcia pracy.

·      Przeglądanie własnej listy zadań we wszystkich projektach i listy zadań Outlook.

·      Wnioskowanie o utworzenie nowego zadania w projekcie.

·      Przegląd informacji o obciążeniu członków zespołu w danym i innych projektach (wymaga odpowiednich uprawnień nadawanych przez menedżera projektu).

·      Delegowanie zadań innym członkom zespołu, śledzenie wykonywanej przez nich pracy (wymaga odpowiednich uprawnień nadawanych przez menedżera projektu).

·      Informowanie menedżerów projektów o zmianach w swoim planowanym czasie wolnym od pracy lub przeznaczonym na działalność poza projektem (indywidualny kalendarz zasobu).

·      Powiadamianie menedżera projektu (z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie) o stanie wykonywania swoich i monitorowanych przez siebie (delegowanych) zadań.

·      Przesyłanie menedżerowi projektu wymaganych i własnych tekstowych raportów stanu.


 

Jaka jest forma kursu?

Wszyscy uczestnicy mają indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych. Trener, w oparciu o przykładowe projekty, prowadzi uczestników przez obszary zarządzania projektami przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Project Central. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager.

 

Jaki jest efekt dla indywidualnego uczestnika?

  1. Współudział w planowaniu projektu, szacowaniu nakładu pracy, tworzeniu harmonogramu projektu oraz śledzeniu i raportowaniu stanu prac.
  2. Możliwość bardziej efektywnego zarządzania własnym czasem, dzięki wglądowi do listy wszystkich swoich zadań w projektach, współudziale w planowaniu projektu oraz informowaniu menedżera projektu o swoim czasie wolnym lub przeznaczonym na działalność nie związaną z projektem
  3. Prosty sposób informowania menedżera projektu o stanie wykonywanych zadań oraz składania raportów stanu – wymaganych i z własnej inicjatywy.
  4. Poprawa wydajności pracy dzięki możliwości zdalnej pracy w rozproszonym środowisku z zachowaniem osobistych ustawień i preferencji.

 

Co zyska organizacja?

  1. Wzrost wydajności zespołów projektowych dzięki zaangażowaniu ich członków w proces planowania i śledzenia projektów, zapewnieniu odpowiedniej komunikacji na każdym poziomie łańcucha zarządzania oraz przejrzystości informacji o projekcie.
  2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostępu do informacji o projektach
  3. Obniżenie kosztów stałych poprzez automatyzację zadań raportowania i zmniejszenie konieczności bezpośredniego kontaktowania się menedżera projektu z resztą zespołu projektowego i innymi udziałowcami projektu.
  4. Obniżenie całkowitego kosztu ponoszonego przez organizację (TCO) dzięki zastosowaniu narzędzi odpowiednich do roli pracownika w projekcie.