Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

      

Microsoft Project Central — kurs dla administratora systemu

 

Czas trwania: 7 godzin (1 dzień)

 

Cel kursu

Przygotowanie uczestnika kursu do samodzielnego konfigurowania Microsoft Project Central w zakresie zarządzania użytkownikami oraz określania projektów, informacji o projektach i sposobów ich udostępniania i przetwarzania.

 

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zasad prezentowania przez Microsoft Project informacji o projekcie oraz podstawowa umiejętność obsługi Microsoft SQL Enterprise Manager i Query Analyzer.

 

Program kursu

1.      Instalacja Microsoft Project Central na bazie Microsoft SQL Server w zakresie standardowym.

  • zakładanie i inicjowanie bazy danych Microsoft Project Central,
  • zakładanie konta servera Microsoft Project Central i nadawanie mu uprawnień.

2.      Zmiana trybu serwera programu Microsoft Project Central.

3.      Opcje uwierzytelniania serwera Microsoft Project Central.

4.      Zarządzanie użytkownikami Microsoft Project Central

  • dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, scalanie kont użytkowników,
  • opcje dotyczące sposobu tworzenia kont użytkowników.

5.      Udostępnienie klientowi Microsoft Project Central plików Microsoft Project.

6.      Ustawienia delegowania zadań.

7.      Dodawanie do strony głównej własnych łączy lub tekstów.

8.      Definiowanie widoków (dostępnej informacji o projekcie):

  • typ widoku (teczka, projekt i przydział),
  • informacje o zadaniach, zasobach lub przydziałach (tabela i filtr),
  • format wykresu Gantta.

9.      Definiowanie kategorii użytkowników (nadawanie grupie użytkowników uprawnień do projektów i widoków).

10. Uprawnienia użytkownika (przydział do jednej lub wielu kategorii, określenie zasobów, których przydziały mogą być oglądane).

11. Usuwanie elementów z bazy danych Microsoft Project Central.

12. Dostosowywanie elementów programu Microsoft Project Central:

  • kategorie czasu wolnego (takie jak urlop, zwolnienie lekarskie itd.),
  • style pasków wykresu Gantta i skala czasu (opcje formatowania i wyświetlania pasków wykresu Gantta i skali czasu na wykresach Gantta).