Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project 2002

Kurs dla użytkowników poprzednich wersji

 

Czas trwania: 1 dzień (7 godzin

 

Cel kursu

Praktyczne zaznajomienie użytkownika poprzednich wersji Microsoft Project z nowymi możliwościami Microsoft Project 2002, w szczególności w zakresie prowadzenia elastycznych analiz projektu oraz dostosowywania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Przygotowanie do migracji projektów i elementów środowiska Microsoft Project.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zasad zarządzania projektami i obsługi Microsoft Project.

 

Program kursu

1. Usprawnione mechanizmy planowania i harmonogramowania (2 godz)

·        Czas pracy (Kalendarz) zadania

·        Ostateczny termin zadania, wskaźnik przekroczenia terminu

·        Szacowany czas zadania (opcja: wstępne oszacowanie)

·        Zmienna w czasie dostępność jednostek zasobów typu Praca. Zasoby typu Materiał

·        Priorytety projektów

·        Bilansowanie zasobów

·        Usuwanie planu bazowego lub planu pośredniego

 

2. Nowe narzędzia do analizy informacji o projekcie (3.5 godz)

·        Niestandardowy kod struktury podziału prac (WBS)

·        Kody konspektu - definiowanie dowolnych hierarchicznych struktur zadań i zasobów w celu grupowania i analizy projektu według danej struktury.

·        Grupowanie zadań oraz zasobów na podstawie definiowanych kryteriów z wyznaczaniem np. sum częściowych, wartości średnich, wartości maksymalnych.

·        Formuły pól niestandardowych z wykorzystaniem wbudowanych funkcji

·        Listy wartości pól niestandardowych

·        Przypisywanie wskaźników graficznych do zakresów wartości pól niestandardowych

·        Diagram sieciowy - zwijanie i rozwijanie struktury podziału prac, filtrowanie zadań, nowe opcje formatowania układu i węzłów sieci

 

3. Nowe narzędzia do nawigacji, edycji i formatowania informacji o projekcie.
Zgodność z aplikacjami Microsoft Office 2000 (0.5 godz)

 

4. Prezentacja nowych możliwości wspomagania pracy grupowej
z wykorzystaniem Microsoft Project & Project Server (0.5 godz)

 

5. Migracja do Microsoft Project 2002 (0.5 godz)

Jaka jest forma kursu?

Wszyscy uczestnicy mają indywidualny dostęp do stanowisk komputerowych. Trener, w oparciu o przykładowe projekty, prowadzi uczestników przez omawiane funkcje oprogramowania zgodnie z metodyką zarządzania projektami. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe GET Manager.

 

Jaki jest efekt dla indywidualnego uczestnika?

  1. Sprawniejsze planowanie i zarządzanie czasem projektu, dzięki poznaniu ulepszonych mechanizmów harmonogramowania.
  2. Większe możliwości dostosowywania MS Project do specyficznych wymogów własnej organizacji oraz charakteru prowadzonych projektów.
  3. Pełniejsze wsparcie decyzyjne dla kierowników projektów dzięki elastycznym, wielowariantowym analizom danych o projekcie na różnych poziomach szczegółowości.
  4. Poprawa czytelności analiz danych o projekcie dzięki nowym możliwościom edycyjnym – minimalizacja ryzyka nieporozumień (błędnej interpretacji danych) przy raportowaniu.
  5. Poznanie możliwości systemu komunikacji w zespole projektowym i pomiędzy wszystkimi udziałowcami projektu

 

Co zyska organizacja?

  1. Pełny obraz stanu portfela projektów realizowanego w ramach organizacji.
  2. Zmniejszenie ryzyka i poprawę efektywności realizowanych projektów dzięki sprawniejszym mechanizmom planowania i kontroli oraz komunikacji w projektach.
  3. Elastyczne i precyzyjne narzędzia analizy danych z określonych obszarów projektu, stanowiących o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
  4. Możliwość wprowadzenia jednolitego systemu raportowania w organizacji.