Strona główna
Szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ
 
Metodyki
Zarządzanie
Dziedzinowe
Narzędziowe
Microsoft Project
Project Server
Project Central
PROJEKT+


Warsztaty Zarządzania Projektami Terminy Szkoleń Cennik Szkoleń

Bloki tematyczne w ramach oferty szkoleniowej GET Manager

 

Metodyki zarządzania projektami

Dzięki doświadczeniom zdobytym w trakcie 10-letniej praktyki doradczej i szkoleniowej rozpoznaliśmy bardzo dokładnie problemy, z jakimi stykają się polskie firmy wdrażające profesjonalne podejście do zarządzania projektami. Korzystając z tych doświadczeń skonstruowaliśmy ofertę szkoleniową GET Manager przybliżającą metody zarządzania projektami i zarządzania organizacją poprzez projekty

Kompleksowe zarządzanie projektami

Blok Kompleksowe zarządzanie projektami pozwala uczestnikom zapoznać się ze wszystkimi obszarami zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów innowacyjnych. Zdobyta i ugruntowana w ten sposób wiedza może być rozwijana w ramach Warsztatów dziedzinowych i Warsztatów narzędziowych.
Kod Kurs
SP-ZPP-01
Zarządzanie poprzez projekty - seminarium Terminy Zgłoszenie
SP-PZP-01
Podstawy zarządzania projektami Terminy Zgłoszenie
SZ-PZP-03
Profesjonalne zarządzanie projektami Terminy Zgłoszenie
SZ-ZPI-03
Zarządzanie projektami innowacyjnymi Terminy Zgłoszenie
SP-PRI-02
Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2
-Kurs dla wyższej kadry zarządzającej
Terminy Zgłoszenie
SZ-PRI-04
Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2
-Kurs dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych
Terminy Zgłoszenie

 

Warsztaty dziedzinowe – specyficzne obszary zarządzania projektami

 W ramach bloku Metodyki zarządzania projektami oferujemy Warsztaty dziedzinowe, których celem jest przekazanie wiedzy i wytrenowanie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania w ramach specyficznych obszarów projektów. Szkolenia te mają charakter warsztatowy i łączą w sobie elementy przekazywania wiedzy teoretycznej poprzez krótkie wykłady z analizą przypadków, dyskusje oraz interaktywne rozwiązywanie wybranych problemów, przy wykorzystaniu narzędzi Microsoft Office.
Kod Kurs
WD-WBS-01
Wykorzystanie struktury podziału prac (WBS) do zarządzania projektem i kontraktem Terminy Zgłoszenie
WD-ZCP-01
Zarządzanie czasem w projekcie
-podejście klasyczne (ścieżka krytyczna) i nowe (łańcuch krytyczny, bufory projektu)
Terminy Zgłoszenie
WD-ZCP-02
Zarządzanie czasem w projekcie
-podejście klasyczne (ścieżka krytyczna) i nowe (łańcuch krytyczny, bufory projektu)
Terminy Zgłoszenie
WD-MEV-01
Zarządzanie projektami metodą Earned Value Terminy Zgłoszenie
WD-RZK-01
Rachunkowość zarządcza dla kierowników projektów Terminy Zgłoszenie
WD-RZK-02
Rachunkowość zarządcza dla kierowników projektów Terminy Zgłoszenie
WD-OEP-01
Planowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych Terminy Zgłoszenie
WD-OEP-02
Planowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych Terminy Zgłoszenie
WD-RZO-02
Metody rachunkowości zarządczej i ocena efektywności projektów inwestycyjnych Terminy Zgłoszenie

 

Warsztaty narzędziowe – praktyczne wykorzystanie informatycznych narzędzi do zarządzania projektami

Firma GET Manager jako jedyna w Polsce posiada tytuł Microsoft Certified Project Partner. Wyróżnienie to dowodzi naszej znajomości problematyki Project Management i doświadczenia w zakresie strategicznego wykorzystania narzędzi informatycznych, co jest gwarancją efektywnego przygotowania uczestników naszych szkoleń do samodzielnego, sprawnego zarządzania projektami.

W ramach Warsztatów narzędziowych oferujemy szkolenia dostosowane do skali projektów (od pojedynczego projektu z lokalnymi zasobami do wielu współzależnych projektów współużytkujących zasoby organizacji), sposobu podejścia do zarządzania projektami w organizacji oraz roli, jaką uczestnicy pełnią w ramach projektu oraz ich poziomu doświadczenia w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi.

Szczególną wagę przywiązujemy do logicznego połączenia narzędzi z metodyką: nie uczymy „co kliknąć”, tylko jak zarządzać projektami z wykorzystaniem Microsoft Project. Uczymy, jak planować i analizować projekty, jak uzyskiwać, interpretować i udostępniać informacje o projekcie, aby odnieść sukces

Zarządzanie projektami lokalnymi z wykorzystaniem Microsoft Project

Blok warsztatów adresowany jest do kierowników projektów i menedżerów nadzorujących projekty z wykorzystaniem Microsoft Project

Kod Kurs
MP-APP-01
Analiza portfela projektów z wykorzystaniem Microsoft Project
-kurs dla sponsorów i dyrektorów projektów
Terminy Zgłoszenie
MP-ZPP-02
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project
-kurs podstawowy Zarządzanie pojedynczym projektem
Terminy Zgłoszenie
MP-ZPZ-02
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project
-kurs zaawansowany: Zarządzanie wieloma projektami współużytkującymi pulę zasobów
Terminy Zgłoszenie
MP-ZPS-02
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project
-kurs przyspieszony
Terminy Zgłoszenie
MP-PGE-01
Praca grupowa zespołu projektowego z wykorzystaniem Microsoft Project i e-mail
-kurs dla menedżerów projektów i członków zespołu projektowych
Terminy Zgłoszenie
MP-ZPU-01
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project 2002
-kurs dla użytkowników poprzednich wersji
Terminy Zgłoszenie

 

Zarządzanie projektami na poziomie organizacji z wykorzystaniem Microsoft Project & Project Server

Blok warsztatów poświęcony jest zagadnieniom pracy z wykorzystaniem Microsoft Project i Project Server

Kod Kurs
PS-APP-01
Analiza i modelowanie portfela projektów z wykorzystaniem Project Server
-kurs dla sponsorów i dyrektorów projektów
Terminy Zgłoszenie
PS-ZPM-02
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project i Project Server
-kurs dla menedżerów projektów, zasobów i zespołów zadaniowych
Terminy Zgłoszenie
PS-ZPZ-01
Zarządzanie projektami na poziomie organizacji z wykorzystaniem Microsoft Project Server
-Kurs dla członków zespołów projektowych
Terminy Zgłoszenie
PS-ZPA-02
Konfiguracja i administracja Microsoft Project Server
-Kurs dla administratorów
Terminy Zgłoszenie

 

Zarządzanie projektami na poziomie organizacji z wykorzystaniem Microsoft Project & Project Central

Blok warsztatów poświęcony jest zagadnieniom pracy grupowej opartej na Project Central

Kod Kurs
PC-APP-01
Analiza portfela projektów z wykorzystaniem Project Central
-kurs dla sponsorów i dyrektorów projektów
Terminy Zgłoszenie
PC-ZPM-01
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project i Project Central
-kurs dla menedżerów projektów, zasobów i zespołów zadaniowych
Terminy Zgłoszenie
PC-ZPZ-01
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Project Central
-kurs dla członków zespołów projektowych
Terminy Zgłoszenie
PC-ZPA-01
Microsoft Project Central
-kurs dla administratora
Terminy Zgłoszenie

 

 

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Microsoft Project & PROJEKT+

Warsztaty dla użytkowników zainteresowanych wykorzystaniem w Microsoft Project informacji pochodzących z kosztorysów, tworzeniem alternatywnych budżetów i analizą opłacalności projektów.

Kod Kurs
PP-ZPP-03
Zarządzanie projektami w środowisku PROJEKT+ systemu Microsoft Project Terminy Zgłoszenie
PP-ZPZ-01
Zarządzanie projektami w środowisku PROJEKT+ systemu Microsoft Project
-Kurs dla użytkowników systemu Microsoft Project
Terminy Zgłoszenie