MENU
 
Strona główna
O Firmie
Szkolenia
Studia podyplomowe
Doradztwo
Trenerzy i konsultanci
Oferta współpracy
Referencje
Adresy, kontakty


O Firmie Misja SPMP

Obszar działalności firmy

Doradztwo

Doświadczenia nagromadzone w trakcie 10-letniej działalności w obszarze zarządzania projektami czynią z GET Manager atrakcyjnego partnera, wspierającego swą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi procesy reorganizacji przedsiębiorstw ukierunkowane na zarządzanie projektami wewnątrz organizacji i zarządzanie organizacją poprzez projekty.

Oprogramowanie

GET Manager jest producentem i integratorem specjalizującym się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań systemowych w dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Project, Microsoft Outlook, Microsoft Office oraz serwerów Microsoft BackOffice. Uznając rozwiązania GET Manager jako istotnie rozszerzające funkcjonalność produktów Microsoft, korporacja Microsoft zawarła z firmą GET Manager porozumienie (Microsoft EMEA Product Integration Agreement), w ramach którego GET Manager może integrować we własnych rozwiązaniach i rozpowszechniać produkty Microsoft.

Firma GET Manager jako pierwsza polska firma uzyskała tytuł Microsoft Project Partner.

Posiadanie tytułu Microsoft Project Partner oznacza, że GET Manager jest polskim partnerem zespołu Microsoft Project w Microsoft Planning Business Unit, dostosowującym i wdrażającym narzędzia firmy Microsoft do planowania i kontroli przedsięwzięć. Współpracując przy opracowywaniu i testowaniu nowych wersji produktów, GET Manager ma pełny i szybki dostęp do informacji technicznej, baz wiedzy, przykładów zastosowań oraz tips&tricks.

Firma GET Manager posiada tytuł Microsoft Certified Partner.

 

Szkolenia

Nasza znajomość problematyki Project Management i doświadczenie w zakresie strategicznego wykorzystania narzędzi informatycznych, jest gwarancją efektywnego przygotowania uczestników naszych szkoleń do samodzielnego, sprawnego zarządzania projektami.

Firmę tworzą ludzie - GET Manager dostarcza wysokiej jakości produkty dzięki wysokiej klasy specjalistom, wywodzącym się z ośrodków naukowych i mającym bogaty dorobek w realizacji projektów. W zakresie systemów i aplikacji Microsoft posiadają oni certyfikaty Microsoft Certified Professional

oraz Microsoft Office User Specialist , poświadczające ich wysokie kwalifikacje teoretyczne i zaawansowane umiejętności praktycznego wykorzystywania narzędzi informatycznych.