MENU
 
Strona główna
Co nowego
Wydarzenia
O Firmie
Narzędzia
Szkolenia
Doradztwo
Trenerzy i konsultanci
Oferta współpracy
Oferta dla edukacji
Referencje
Adresy, kontakty


O Firmie Misja SPMP


Misją GET Manager jest upowszechnianie systemowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami i dostarczanie rozwiązań, które znacząco redukują ryzyko i poprawiają efektywność funkcjonowania organizacji realizujących projekty w warunkach ograniczeń czasu, budżetu i zasobów, zmiennego otoczenia oraz konkurencyjnego rynku.

GET Manager aktywnie wspiera wszelkie formy upowszechniania idei systemowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami, m.in. poprzez współpracę z uczelniami wyższymi i ośrodkami ustawicznego kształcenia, organizację konferencji i seminariów, publikacje naukowo-techniczne i popularyzatorskie oraz działalność w ramach Stowarzyszenia Project Management Polska, którego jest członkiem założycielem.