MENU
 
Strona główna
O Firmie
Szkolenia
Studia podyplomowe
Doradztwo
Trenerzy i konsultanci
Oferta współpracy
Referencje
Adresy, kontakty


baner

DORADZTWO


Katalog usług - na życzenie

Przykładem oferowanych usług jest opracowanie systemów i procedur zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

Celem projektu jest usprawnienie i standaryzacja procesu inicjowania, wykonywania i monitorowania przedsięwzięć, poprzez opracowanie i rozpowszechnienie rozwiązania do zarządzania przedsięwzięciami (Microsoft Project & PROJEKT+, Microsoft Office, serwery Microsoft .NET Enterprise Servers) oraz szkolenia koordynatorów projektów i członków zespołów projektowych na temat metod i komputerowego wspomagania zarządzania przedsięwzięciami.

Microsoft Project może stanowić standard wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, firmami konsultingowymi, biurem rozwoju, biurami projektowymi, działem inwestycji, działem finansowym, wykonawcami i bankami kredytującymi inwestycje. W tym standardzie mogą być przygotowywane elementy biznes planów, programów rozwoju, planów inwestycyjnych, projektów organizacji robót oraz raportów o stanie ich realizacji. Możliwa dzięki temu agregacja i synteza informacji o wszystkich przedsięwzięciach poprawi efektywność zarządzania projektami i istotnie ograniczy ryzyko ich niepowodzenia.