MENU
 
Strona główna
Co nowego
Wydarzenia
O Firmie
Narzędzia
Szkolenia
Studia podyplomowe
Doradztwo
Trenerzy i konsultanci
Oferta współpracy
Oferta dla edukacji
Referencje
Adresy, kontakty
Zapytania ofertoweCO NOWEGO

1.  Szkolenia dla administracji publicznej z metodyki zarządzania projektami wymaganej w projektach finansowanych z funduszy UE (Project Cycle Management)

2.  Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami, realizowane na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, we współpracy z GET Manager

3.  Wystąpienie GET Manager na XI Forum Teleinformatyki „Sukces IT – jak to się robi” (Legionowo, 27-28 września 2005 roku) z prezentacją „Wpływ metodyk zarządczych i standardów organizacji na sukces projektów”.

4.  Bogumił Dałkowski, członek Komitetu Programowego IX Konferencji SPMP „Project Management 2005” (Warszawa, 20-22 października 2005 roku), inicjator i lider sesji „Zarządzanie projektami w administracji publicznej”, zaprasza w imieniu SPMP do udziału w konferencji i podzielenia się swoimi doświadczeniami w zarządzaniu projektami publicznymi.

5.  Bogumił Dałkowski, inicjator konkursu i przewodniczący Komisji Konkursowej, zaprasza w imieniu SPMP do udziału w IV edycji konkursu „Project Master 2005”. Sponsorem konkursu „Project Master” jest Microsoft.

6.  Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie europejskich standardów zarządzania projektami”, złożony przez konsorcjum szkoleniowe GET Manager & Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, uzyskał dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3a „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”. Wkrótce więcej szczegółów o możliwościach udziału w otwartych szkoleniach z zarządzania projektami w ramach tego projektu.

Ostatnia aktualizacja: 07 września 2005