MENU
 
Strona główna
O Firmie
Szkolenia
Doradztwo
Trenerzy i konsultanci
Oferta współpracy
Referencje
Adresy, kontaktyDorota KUCHTA

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwent studium "Zarządzania Systemami Przemysłowymi - specjalność: rachunkowość i kontrola kosztów " w Ecole Centrale de Paris, absolwent kursu rachunkowości dla zawodowych księgowych w School of Business of the Central Connecticut University, USA, pracownik Politechniki Wrocławskiej, wykładowca szkół biznesu, na kursach i studiach podyplomowych, autor 2 książek i wielu publikacji z dziedziny rachunkowości, zarządzania kosztami, zastosowań metod ilościowych w zarządzaniu.

Udział w międzynarodowych projektach (m.in. LEONARDO, TEMPUS) realizowanych z partnerami francuskimi, hiszpańskimi i amerykańskimi, dotyczących badań naukowych w zakresie metod ilościowych, nauczania rachunkowości i zarządzania projektami. Stała współpraca dydaktyczna w zakresie nauczania rachunkowości i zarządzania finansami z Ecole Centrale de Paris i Ecole Supérieure de Commerce w Lyonie. Udział w projekcie doradztwa dla małych firm zrealizowanym przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Specjalizuje się w zarządzaniu kosztami w projektach. Prowadzi szkolenia i doradztwo.